Rozsah stavebních činností, kterými se zabýváme je velice široký. Nabízíme stavební práce od malých stavebních úprav až po rozsáhlé práce na bytech, rodinných domech, ale i větších objektech jako jsou například celé bytové domy či výrobní haly a podobně.

 

Stavební práce:

 • Základy staveb a provádění hrubých staveb, včetně stavby domů na klíč
 • Rekonstrukce, přístavby, nástavby, modernizace staveb a veškeré stavební úpravy
 • Rekonstrukce bytových jader a úpravy interiérů
 • Střešní krytiny i rovné střechy, izolace, půdní vestavby
 • Zateplování budov, fasády a nátěry
 • Bourací práce včetně likvidace suti
 • Chodníky, pojezdové plochy a komunikace, terénní a parkové úpravy,oplocení
 • Zdravotnětechnické a elektrické instalace (voda, plyn, odpady, elektro)
 • Truhlářské práce, tesařské práce

 

Kamenické a zemní práce:

 • Výkopy, výkopové rýhy, záseky, stržení ornice
 • Přípravné práce pro stavby, hrubé i finální terénní úpravy
 • Kamenné terasy, zídky i opěrné zdi
 • Kamenné dlažby, chodníky, silnice
 • Opravy historických zdí a výstavby jejich replik
 • Kamenné dláždění potoků, nábřeží řek a hrází rybníků
 • Zahradní prvky a doplňky

 

Projektová dokumentace a stavební dozor:

 • Architektonické studie
 • Projekt pro územní a stavební řízení
 • Prováděcí dokumentace stavby
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Autorizovaný stavební dozor